Selectează o Pagină

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea Web Symbol Creative Design SRL identificată prin CUI: 38802427, Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J7/65/05.02.2018, având sediul în mun. Dorohoi, ale.Criva, bl.H2, et.2, ap.32, Jud. Botoșani respectă legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate de către Web Symbol Creative Design SRL numai în măsura permisă prin Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal şi circulaţia liberă a acestor date.

Definirea termenilor:

  date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

  prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Conform Regulamentului UE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Web Symbol Creative Design SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

Puteți utiliza formularele de contact pe site-ul nostru, pentru a ne contacta pentru orice solicitare. Datele personale pe care le-ați introdus în formularul de contact vor fi procesate numai în scopul de a răspunde solicitării dvs. și doar dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor. Prelucrarea se bazează in mod legal pe art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR.

Scopul colectării datelor: datele dumneavoastră personale, așa cum sunt colectate în Formularul de contact și comenzi (nume, telefon, adresă de email), vor fi utilizate doar pentru a vă contacta cu privire la serviciile noastre. Nu vom folosi datele în alte scopuri și nu le vom transfera niciunui terț. Vor avea acces la datele dvs personale doar persoane autorizate de către Web Symbol Creative Design. Datele vor fi șterse la solicitarea dvs sau în termen de 360 de zile de la primirea acestora.

Prin citirea acestei politici aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentul UE pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Dacă doriţi ca datele dvs personale să fie șterse, vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail la adresa contact@websymbol.ro.

Share This